Aktuality


Farní společenství mladých na faře v Hostivicích

přidáno: 28. 9. 2019 11:30, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 28. 9. 2019 11:41 ]

 
 od 11 do 14 let    od 15 do 20 let
 každý druhý pátek v 18:30 hodin    každý druhý pátek v 18:30 hodin
     
 Termíny v říjnu:    Termíny v říjnu:
 4.10.2019    11.10.2019
 18.10.2019    25.10.2019
     
 Chceš se na něco zeptat?    Chceš se na něco zeptat?
 Jan Sirovátka    Tomáš Koňařík
 mobil: 777 785 048    mobil: 777 959 951

Štěpán Faber - nový administrátor

přidáno: 7. 7. 2019 8:17, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 7. 7. 2019 8:28 ]

Představen dnes, farnost přebere během týdne.
Fotky z dneška na https://1drv.ms/u/s!Au8MRr8DeJym82UNpX-PdPzCvweW?e=72bfB4

Pravidelné bohoslužby květen 2019

přidáno: 30. 4. 2019 5:03, autor: Tomas Svoboda

NEDĚLE 10.00 hodin
PÁTEK 18.00 hodin
Pátek 24. května – Noc kostelů


Bohoslužby ve svátky


Svatý Jan Nepomucký 
čtvrtek 16. května 18.00 hodin

Nanebevstoupení Páně 
čtvrtek 30. května 18.00 hodin

Velikonoce 2019

přidáno: 7. 4. 2019 3:53, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 13. 4. 2019 9:57 ]

Dnes po mši byly s P. Slavíkem byly domluveny základní body ohledně letošních Velikonoc:


Začátky bohoslužeb:
 Zelený čtvrtek 18:00 
 Velký pátek 18:00 Hledá se někdo schopný zpěvu 
 Velikonoční vigilie (sobota) 20:15 Pozor, změna.
 Bude se číst všech 7 čtení; lektoři se hledají
 Vzkříšení (neděle) 10:00 
 Pondělí 10:00 


Fotky z rozloučení s paterem Badalem

přidáno: 29. 3. 2019 9:28, autor: Tomas Svoboda

R.I.P.

přidáno: 26. 3. 2019 3:53, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 1. 4. 2019 0:53 ]

V neděli 24.3.2019 zemřel po těžké nemoci P. Badal, administrátor farnosti. 
Poslední rozloučení se bude konat ve zdejším kostele v pátek ve 14:00

Výuka náboženství ve farnosti Hostivice

přidáno: 14. 9. 2015 7:25, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 14. 9. 2015 7:25 ]

Start: 6. 10. 2015, každé úterý  

Kde: ZŠ Hostivice, prostory družiny  

Děti bude vyučovat otec Angelo Scarano, pomáhat s dětmi bude Lucie Sirovátková.

Další zájemci jsou srdečně vítáni!  

1. skupina dětí: 15.45 – 16.30 hodin  
2. skupina dětí: 16.45 – 17.30 hodin  

Přihlásit své děti můžete u otce Badala nebo u Lucie Sirovátkové.  
E-mail: milanbadal@seznam.cz 
E-mail: lucie.sir@gmail.com 
Mobil: 775 383 373 

Přihlášky k vyučování náboženství

přidáno: 29. 8. 2015 12:10, autor: Tomas Svoboda

Vážení farníci,

protože se farní radě nepodařilo sehnat nikoho k vyučování náboženství a protože se ukazuje zájem v naší farnosti, prosím o zaslání předběžných přihlášek na adresu: Milanbadal(zavináč) seznam.cz, v nichž bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, třída, kterou bude navštěvovat a kontakt – telefonický a manilový na rodiče.

Omlouvám se za nezaviněnou pozdní reakci v zařizování této záležitosti. Sjednal jsem možnost, že ve škole by se náboženství vyučovalo tak, že by je připravoval a řídil Luboš Hajás, který má potřebné vzdělání i povolení z arcibiskupství a měl by dvě pomocnice z farnosti, které by děti vedly a staraly se o ně. Bohužel v dané chvíli tyto sestry svou pomoc zvažují. Škola ale potřebuje k jednání počet dětí, aby nám stanovila eventuální dny a hodiny v rozvrhu, kdy by se náboženství mohlo vyučovat. 

Proto prosím o předběžné přihlášky, jakmile se tento týden dobrovolnice uvolí spolupracovat, budeme jednat se školou, abyste co nejdříve znali termíny vyučování.

Díky za pochopení.
Milan Badal, administrátor farnosti

Zápis z pastorační rady farnosti Hostivice 8.3.2015

přidáno: 22. 3. 2015 10:44, autor: Tomas Svoboda

Zasedání pastorační rady farnosti Hostivice 8.3.2015:


Přítomni: M.Badal- administrátor farnosti, T.Koňařík, L.Hajas, O.Kácha. M.Nováková – členové farní rady:


Program:

  1. plnění námětů z minulého zasedání:většina ze 17.námětů neplněna, nebo plněna sporadicky:

-lektoři při mši- měli by se psát na seznam a dbát na to, aby četli čtení

-úklid – týdně p.Nováková a Psohlavcová, vč. květinové výzdoby, velký úklid brigádně

-úklid oratoře- na opakované výzvy bez odezvy, při pěkném počasí brigádně

-úklid farních prostor po farnících – zajištěno p. Seidlovou a dalšími

-údržba farní zahrady a zahrady u kostela-většinou jen p.arch.Koňařík, bude třeba sekat i zahradu farní

-pumpa -nezajištěno

-zvonění- bez problémů

-náboženství pro dospívající –převzal pan Nebeský, kanonická mise, úbytek posluchačů

-náboženství pro malé děti ve škole- nedaří se zajistit, víz níže

-biblické hodiny- zmenšující se návštěvnost

-církevní dějiny- probíhají pravidelně

-farní kafe po mši 1: neděli- nezve se, chodí jen vybraní jedinci, třeba zvát nové návštěvníky kostela osobně

-kuchyňka- jen dobré úmysly, skutek utek,p.Koňařík referuje,že už se pracuje na projektu

-zábradlí u kostela- zafinancováno Kolářovými


-

  1. liturgie Velikonoc – Luboš Hajas a ministranti, p.Koňařík lektoři

  2. hospodářské výsledky –

výnosy: 447.934,35, náklady 235.093, 394,-….po zdanění 212.832, 58

sbírky: 113.983,-Kč….odvedeno na různé účely: 19.427,-Kč, odvod na AP do svépomocného fondu: 27. 396,-Kč

Pozn: výnosy jsou převážně z nájmů na faře, zahrádek a z darů Ortodoncie a Parkoviště u letiště


  1. stav restitucí- nevráceno nic, záměr pronájmu autoparkoviště trvá, pokud bude vrácen pozemek za parkovištěm, bude pronajat na tenisové hřiště (navážka, určeno v územním plánu jako sportoviště)

  2. činnost farnosti – přehled a náměty- viz níže

  3. nájem bytu na faře – od 1.5. bude volný byt v přízemí, je třeba sehnat nájemníky

  4. předpokládané práce:oprava zdi u kostela, nový kotel v patře fary (starý je velmi poruchový)


-předseda rady je administrátor podle stanov z AP, jeho zástupce je T. Koňařík, ekonomickou radu zastupuje L.Hajas

-zástupce mise pro nevidomé- projednáno s ředitelem této charity p. Nebeským, dle vyjádření kancléřky AP JUDr Kolářové se jedná o stav při zakládání či volbě rady, tedy v tento okamžik není třeba vysílat zástupce, ale je to možné

-vyučování náboženství malých dětí v dalším roce- farní rada bude hledat vyučující/ho s kanonickou misí a asistencí, v případě neúspěchu budou osloveny sestry z Řep, ovšem za příspěvek na cestování a vyučování od rodičů- se stavem budou rodiče seznámeni před prázdninami,aby mohli své děti přihlásit včas

-hudba a zpěv při mši- zlepšení, možnost hledat dalšího varhaníka, který by občas zaskočil za stávajícího

-setkávání matek s dětmi ve farní místnosti- nabídky odmítnuty zástupkyní matek, nejasné požadavky, lze jednat, nabídka navázat vše na provoz školy u husitů

-práce kostelníka vykonává ke spokojenosti administrátora M. Badal

-účel sbírky bude ohlašován v ohláškách předchozí neděle

-diskusní forum farnosti- diskutovat lze i jinak, než elektronicky

-farní věstník- vymyslí p.Koňařík, aby tam byly aktuální věcné informace

-domov důchodců-na opakované výzvy bez odezvy farníků, nyní možnost vstoupit do prvního kontaktu přes misijní koláč

-výstavy na faře – probíhají

-cestopisné přednášky-mohou probíhat

-promítání filmů- autorská práva


Program na rok:

-misijní koláč – zajištěno, malá propagace, spíš pokusný provoz pro příští akci

-Zelený čtvrtek- jezení bylin po obřadech

-farní pouť do Hájku- termín ve výhledu

-noc kostelů- bez odezvy přihláška, zajistí p.Koňařík

Farní odpoledně pro děti v červnu- možnost

Svatodušní obnova- pozván kněz z Chemin Neuf- předběžně

Farní výlet

Drakiáda na podzim

Vití adventních věnců

Adventní duchovní obnova

Zpívání koled na Vánoce- třeba povolení ke koncertům


Pozn.administrátora: na noc kostelů a podobné akce existují přihlášky, přípravy, zapojení do celodiecézní akce, není možné den či dva před akcí přijít, že by se něco mělo udělat (viz minulá noc kostelů či vití adventních věnců).


Koncerty- je nutné žádat o povolení včas, některé koncerty byly zamítnuty a bylo administrátoru vytknuto, že žádal pozdě, přestože to nebyla jeho vina.


Farnost neslouží jen několika jedincům, měla by mít misijního ducha. Bylo by dobré, aby farníci před Velikonocemi, Vánocemi a dalšími významnými událostmi obešli zvláště novou zástavbu Hostivic a pozvali nové obyvatele, předali informační letáčky apod.


Oznámení o akcích do Hostivického zpravodaje zajišťuje T. Koňařík.


Jádrem života farnosti je liturgie, adorace v kostele, modlitba řůžence. Další aktivity jsou chvályhodné, ale podpůrné.


Zapsal: M. Badal


Se zápisem souhlasí všichni přítomní.

Ohlášky 24.2.2015

přidáno: 23. 2. 2015 23:31, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 23. 2. 2015 23:32 ]

1. při sbírce v neděli 22. 2. tzv. Petrův haléř se vybralo  3762,- Kč. Sbírka byla odeslána na arcibiskupství a jeho prostřednictvím na potřeby Svatého Otce Františka.

2. mše svaté budou v naší farnosti jako obvykle v pátek v 18 hod. na faře a v neděli v 10 hodin v kostele.

3. V neděli 8. března v 19 hodin se sejde farní rada, na jejímž programu bude hospodaření farnosti, letošní oprava kostelní zdi a další investice, stav restituovaných pozemků a pronájmů, příprava Velikonoc

4. v naší farnosti proběhne akce Misijní koláč, kdy farníci pečou koláče, které se pak prodávají a výtěžek se posílá na misie. Bližší údaje budou ohlášeny v neděli 1. března při mši svaté. 

1-10 of 36