Aktuality


Výuka náboženství ve farnosti Hostivice

přidáno: 14. 9. 2015 7:25, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 14. 9. 2015 7:25 ]

Start: 6. 10. 2015, každé úterý  

Kde: ZŠ Hostivice, prostory družiny  

Děti bude vyučovat otec Angelo Scarano, pomáhat s dětmi bude Lucie Sirovátková.

Další zájemci jsou srdečně vítáni!  

1. skupina dětí: 15.45 – 16.30 hodin  
2. skupina dětí: 16.45 – 17.30 hodin  

Přihlásit své děti můžete u otce Badala nebo u Lucie Sirovátkové.  
E-mail: milanbadal@seznam.cz 
E-mail: lucie.sir@gmail.com 
Mobil: 775 383 373 

Přihlášky k vyučování náboženství

přidáno: 29. 8. 2015 12:10, autor: Tomas Svoboda

Vážení farníci,

protože se farní radě nepodařilo sehnat nikoho k vyučování náboženství a protože se ukazuje zájem v naší farnosti, prosím o zaslání předběžných přihlášek na adresu: Milanbadal(zavináč) seznam.cz, v nichž bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, třída, kterou bude navštěvovat a kontakt – telefonický a manilový na rodiče.

Omlouvám se za nezaviněnou pozdní reakci v zařizování této záležitosti. Sjednal jsem možnost, že ve škole by se náboženství vyučovalo tak, že by je připravoval a řídil Luboš Hajás, který má potřebné vzdělání i povolení z arcibiskupství a měl by dvě pomocnice z farnosti, které by děti vedly a staraly se o ně. Bohužel v dané chvíli tyto sestry svou pomoc zvažují. Škola ale potřebuje k jednání počet dětí, aby nám stanovila eventuální dny a hodiny v rozvrhu, kdy by se náboženství mohlo vyučovat. 

Proto prosím o předběžné přihlášky, jakmile se tento týden dobrovolnice uvolí spolupracovat, budeme jednat se školou, abyste co nejdříve znali termíny vyučování.

Díky za pochopení.
Milan Badal, administrátor farnosti

Zápis z pastorační rady farnosti Hostivice 8.3.2015

přidáno: 22. 3. 2015 10:44, autor: Tomas Svoboda

Zasedání pastorační rady farnosti Hostivice 8.3.2015:


Přítomni: M.Badal- administrátor farnosti, T.Koňařík, L.Hajas, O.Kácha. M.Nováková – členové farní rady:


Program:

  1. plnění námětů z minulého zasedání:většina ze 17.námětů neplněna, nebo plněna sporadicky:

-lektoři při mši- měli by se psát na seznam a dbát na to, aby četli čtení

-úklid – týdně p.Nováková a Psohlavcová, vč. květinové výzdoby, velký úklid brigádně

-úklid oratoře- na opakované výzvy bez odezvy, při pěkném počasí brigádně

-úklid farních prostor po farnících – zajištěno p. Seidlovou a dalšími

-údržba farní zahrady a zahrady u kostela-většinou jen p.arch.Koňařík, bude třeba sekat i zahradu farní

-pumpa -nezajištěno

-zvonění- bez problémů

-náboženství pro dospívající –převzal pan Nebeský, kanonická mise, úbytek posluchačů

-náboženství pro malé děti ve škole- nedaří se zajistit, víz níže

-biblické hodiny- zmenšující se návštěvnost

-církevní dějiny- probíhají pravidelně

-farní kafe po mši 1: neděli- nezve se, chodí jen vybraní jedinci, třeba zvát nové návštěvníky kostela osobně

-kuchyňka- jen dobré úmysly, skutek utek,p.Koňařík referuje,že už se pracuje na projektu

-zábradlí u kostela- zafinancováno Kolářovými


-

  1. liturgie Velikonoc – Luboš Hajas a ministranti, p.Koňařík lektoři

  2. hospodářské výsledky –

výnosy: 447.934,35, náklady 235.093, 394,-….po zdanění 212.832, 58

sbírky: 113.983,-Kč….odvedeno na různé účely: 19.427,-Kč, odvod na AP do svépomocného fondu: 27. 396,-Kč

Pozn: výnosy jsou převážně z nájmů na faře, zahrádek a z darů Ortodoncie a Parkoviště u letiště


  1. stav restitucí- nevráceno nic, záměr pronájmu autoparkoviště trvá, pokud bude vrácen pozemek za parkovištěm, bude pronajat na tenisové hřiště (navážka, určeno v územním plánu jako sportoviště)

  2. činnost farnosti – přehled a náměty- viz níže

  3. nájem bytu na faře – od 1.5. bude volný byt v přízemí, je třeba sehnat nájemníky

  4. předpokládané práce:oprava zdi u kostela, nový kotel v patře fary (starý je velmi poruchový)


-předseda rady je administrátor podle stanov z AP, jeho zástupce je T. Koňařík, ekonomickou radu zastupuje L.Hajas

-zástupce mise pro nevidomé- projednáno s ředitelem této charity p. Nebeským, dle vyjádření kancléřky AP JUDr Kolářové se jedná o stav při zakládání či volbě rady, tedy v tento okamžik není třeba vysílat zástupce, ale je to možné

-vyučování náboženství malých dětí v dalším roce- farní rada bude hledat vyučující/ho s kanonickou misí a asistencí, v případě neúspěchu budou osloveny sestry z Řep, ovšem za příspěvek na cestování a vyučování od rodičů- se stavem budou rodiče seznámeni před prázdninami,aby mohli své děti přihlásit včas

-hudba a zpěv při mši- zlepšení, možnost hledat dalšího varhaníka, který by občas zaskočil za stávajícího

-setkávání matek s dětmi ve farní místnosti- nabídky odmítnuty zástupkyní matek, nejasné požadavky, lze jednat, nabídka navázat vše na provoz školy u husitů

-práce kostelníka vykonává ke spokojenosti administrátora M. Badal

-účel sbírky bude ohlašován v ohláškách předchozí neděle

-diskusní forum farnosti- diskutovat lze i jinak, než elektronicky

-farní věstník- vymyslí p.Koňařík, aby tam byly aktuální věcné informace

-domov důchodců-na opakované výzvy bez odezvy farníků, nyní možnost vstoupit do prvního kontaktu přes misijní koláč

-výstavy na faře – probíhají

-cestopisné přednášky-mohou probíhat

-promítání filmů- autorská práva


Program na rok:

-misijní koláč – zajištěno, malá propagace, spíš pokusný provoz pro příští akci

-Zelený čtvrtek- jezení bylin po obřadech

-farní pouť do Hájku- termín ve výhledu

-noc kostelů- bez odezvy přihláška, zajistí p.Koňařík

Farní odpoledně pro děti v červnu- možnost

Svatodušní obnova- pozván kněz z Chemin Neuf- předběžně

Farní výlet

Drakiáda na podzim

Vití adventních věnců

Adventní duchovní obnova

Zpívání koled na Vánoce- třeba povolení ke koncertům


Pozn.administrátora: na noc kostelů a podobné akce existují přihlášky, přípravy, zapojení do celodiecézní akce, není možné den či dva před akcí přijít, že by se něco mělo udělat (viz minulá noc kostelů či vití adventních věnců).


Koncerty- je nutné žádat o povolení včas, některé koncerty byly zamítnuty a bylo administrátoru vytknuto, že žádal pozdě, přestože to nebyla jeho vina.


Farnost neslouží jen několika jedincům, měla by mít misijního ducha. Bylo by dobré, aby farníci před Velikonocemi, Vánocemi a dalšími významnými událostmi obešli zvláště novou zástavbu Hostivic a pozvali nové obyvatele, předali informační letáčky apod.


Oznámení o akcích do Hostivického zpravodaje zajišťuje T. Koňařík.


Jádrem života farnosti je liturgie, adorace v kostele, modlitba řůžence. Další aktivity jsou chvályhodné, ale podpůrné.


Zapsal: M. Badal


Se zápisem souhlasí všichni přítomní.

Ohlášky 24.2.2015

přidáno: 23. 2. 2015 23:31, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 23. 2. 2015 23:32 ]

1. při sbírce v neděli 22. 2. tzv. Petrův haléř se vybralo  3762,- Kč. Sbírka byla odeslána na arcibiskupství a jeho prostřednictvím na potřeby Svatého Otce Františka.

2. mše svaté budou v naší farnosti jako obvykle v pátek v 18 hod. na faře a v neděli v 10 hodin v kostele.

3. V neděli 8. března v 19 hodin se sejde farní rada, na jejímž programu bude hospodaření farnosti, letošní oprava kostelní zdi a další investice, stav restituovaných pozemků a pronájmů, příprava Velikonoc

4. v naší farnosti proběhne akce Misijní koláč, kdy farníci pečou koláče, které se pak prodávají a výtěžek se posílá na misie. Bližší údaje budou ohlášeny v neděli 1. března při mši svaté. 

Ohlášky 4. Adventní neděle

přidáno: 20. 12. 2014 23:43, autor: Tomas Svoboda

1. sbírka z minulé neděle činila 2935,- korun. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

2. ohledně ubytování mládeže z Taizé – se lze obrátit na manžele Svobodovy


3. bohoslužby o svátcích:


24. 12. středa: ŠTĚDRÝ DEN – Půlnoční mše svatá ve 23, 00 s lidovým zpěvem

25.12. čtvrtek: NAROZENÍ PÁNĚ – Mše svatá v 10,00 hod.

26.12. pátek: SV. ŠTĚPÁN – Mše svatá v 10, 00 hod. (odpadá obvyklá večerní mše svatá)

28. 12. neděle: SVATÁ RODINA – Mše svatá v 10, 00 hod.

V dalším týdnu bude mimořádná mše svatá 1.1.- čtvrtek, na Nový rok na svátek Matky Boží Panny Marie v 10,00 hod.


Ohlášky 7.4.2014

přidáno: 6. 4. 2014 15:01, autor: Tomas Svoboda

1. 11.dubna /pátek/ je mše svatá v 18 hodin, od 17 45 je pobožnost Křížové cesty. Všichni věřící jsou k ní v době postní srdečně zváni.

2. příští neděle je Květná neděle /13.4./. Obřady začínají v 10 00 hod. před kostelem průvodem s ratolestmi. Prosím, přineste si s sebou „kočičky“.

3. od Květné neděle do Velikonoc je tzv. Svatý týden. Bohoslužby v něm budou následující:

a – Zelený čtvrtek – možnost zúčastnit se obřadů svěcení olejů v pražské katedrále, zvláště jsou zváni ministranti (viz letáček na nástěnce).
-mše svatá na památku Poslední večeře Páně bude v našem kostele od 18 hodin, po mši je na faře setkání farníků. Letos nebude občerstvení organizováno hromadně, prosíme, aby každý kdo může něco přinesl.

b – Velký pátek – obřady začínají opět v 18 hodin

c – Bílá sobota – Vigilie Vzkříšení
-obřady začínají svěcením ohně před kostelem ve 20 00 hodin.

d – Neděle: mše svatá jako obvykle od 10 00 hodin.

4. před Velikonocemi bude úklid kostela příští sobotu, tj. 12. dubna od 9 hodin. Prosíme ty,kdo se mohou třeba jen na chvíli zúčastnit, aby se dnes přihlásili u paní Bednářové, v týdnu pak u paní Seidlové kvůli domluvě kdo je co schopen udělat

5. svátost smíření (zpověď) v kostele vždy půl hodiny před mší svatou, na Velký pátek hodinu přede mší svatou na faře, tj. od 16 45.

Administrátor farnosti
Milan Badal

Neděle 2.března 2014

přidáno: 2. 3. 2014 0:20, autor: Tomas Svoboda

Dnes je 8. neděle v liturgickém mezidobí.

Sbírka minulé neděle vynesla 2:203,-Kč, byla odeslána na arcibiskupství jako sbírka tzv. Petrův halíř.

Příští neděle bude 1. postní neděle, protože ve středu začíná doba postní Popeleční středou. Je to čtyřicetidenní období přípravy na Velikonoce.

Bohoslužby.

1. výjimečně ve středu ráno  v 7.00 na faře bude půlhodinová mše, při které bude udílen popelec. Je to znamení obrácení a pokání, kterým má být prostoupena celá postní doba.

2. pravidelná mše svatá na faře bude v pátek v 18.00 hodin.

3. obvyklá nedělní mše svatá je v 10.00 hodin.

Podle zvyků a nařízení církve máme alespoň jednou v roce v době velikonoční přistoupit ke svátosti smíření, dříve zpovědi. Prosím ty, kdo tak chtějí učinit, aby tuto svátost neodkládali až na velikonoční třídenní, ale aby ji přijali třeba i během postní doby. Ke svátosti smíření lze přistoupit kdykoliv půl hodiny přede mší svatou.

Dnes je první neděle v měsíci a farníci jsou zváni k posezení nad přinesenými pochutinami na faře po této mši svaté.

Milan Badal, administrátor farnosti

Ohlášky na 3. neděli v liturgickém mezidobí 26.ledna 2013

přidáno: 26. 1. 2014 4:04, autor: Tomas Svoboda

1. sbírka minulé neděle činila  2 470,-   Kč. Pán Bůh zaplať všem ochotným dárcům.

2. bohoslužby v týdnu:
-jako obvykle v pátek v 18 00, tentokrát ale NA FAŘE. Po dobu mrazů budou páteční bohoslužby vždy ve farní místnosti.
-jako obvykle v neděli v 10 00, příští neděli 2. února budou Hromnice

3. zpovídá se vždy půl hodiny před mší svatou, v jiné termíny po dohodě s knězem

Kontakt na kněze: 724 500 990, nebo mail: milanbadal@ seznam.cz

4. adventní neděle 22.12.2013

přidáno: 22. 12. 2013 11:39, autor: Tomas Svoboda

Při sbírce na mši svaté minulý týden se vybralo 2789,-korun, Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Do Tří králů odpadá vyučování náboženství na faře i ve škole.

Díky všem, kdo se účastní přípravy kostela na Vánoce.


Bohoslužby:

24.-úterý – Štědrý den: zpívaná mše svatá přesně o půlnoci

25.-středa Hod Boží vánoční – mše svatá v 10 00

26.-čtvrtek –Sv. Štěpán – mše svatá v 10 00

27.12. pátek – mše svatá v 18 hodin v kostele

29.12. neděle- mše svatá v 10 hodin dopoledne

1.1.2014 středa – mše svatá v 10 hodin dopoledne

3.1. pátek – mše svatá v 18 hodin v kostele

5.1. neděle – mše svatá v 10 hodin dopoledne

1. neděle adventní

přidáno: 30. 11. 2013 23:16, autor: Tomas Svoboda

1.12.2013

Sbírka z minulé neděle vynesla 2140,-Kč, je určena na chod farnosti.

V pátek není večerní mše svatá, ale ranní roráty, začínáme v 6,30 hod. Tyto jedinečné české adventní zpěvy budou každý pátek v 6, 30 až do Vánoc, večerní páteční mše tedy odpadají.

Díky všem, kdo pomohli s organizací hostivického Světélkování a s výstavou vyšívaných liturgických oděvů.

1-10 of 30