Aktuality‎ > ‎

5.května – 6. neděle velikonoční

přidáno: 4. 5. 2013 6:57, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 2. 6. 2013 6:56 ]
Svátky v týdnu:
9.května - čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

12.května – neděle: 7. neděle velikonoční
V tuto neděli oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně, kterou je možno oslavit namísto čtvrteční slavnosti.
Je to den modliteb za sdělovací prostředky. 
   
Mše v týdnu:
V pátek bude na faře mše svatá v 18 00 hod. jako obvykle. Je to poslední páteční mše na faře.

Další akce:
V pátek 10.května po mši svaté bude na faře od 18 30 do 19 30 poslední příprava na biřmování. Jde o výjimečný termín.

Prosím ty rodiče, kteří ještě nepodepsali záruku za své děti, které s sebou berou na farní zahradu, aby tak učinili na formuláři, který je k dispozici ve farní místnosti.

Pan architekt Tomáš Koňařík prosí, abyste na zahradě respektovali ohraničené prostory, kde zasel trávu a byl by rád, aby na tyto plochy nikdo nevstupoval.

Děkuji za sobotní úklid kostela, Pán Bůh zaplať všem, kdo se na něm podíleli.

Kostelní sbírka minulé neděle vynesla 2 857,- Kč.  
Comments