Aktuality‎ > ‎

Co je potřeba dělat na faře a v kostele:

přidáno: 30. 5. 2013 16:33, autor: Tomas Svoboda

1.zprovoznit pumpu – voda na zalévání květin

2. vyčistit druhou zahradu, tzv. džungli

3. jednou měsíčně velký úklid kostela

4. jednou za 14 dní úklid haly a farní místnosti

5. umýt okna v přízemí fary

6. pravidelně aktualizovat farní web

7. učit náboženství

8. chodit za stařenkami do domova důchodců

9. připravovat děti na první svaté přijímání

10. pomoc při liturgických slavnostech – Boží tělo, Svatodušní svátky, Velikonoce

11. prořezání stromů

12. obnovit údržbu hřiště

13. cvičit zpěv

14. předříkávat růženec, pořádat v pátek křížovou cestu apod.

15. prát ministrantské rochety

16. uklidit důkladně oratoř

17. spravit a vymalovat sakristii

18. pravidelná služba lektora

19. nástěnkář

20. odklízení sněhu v zimě z přístupové cesty

21. květinová výzdoba

22. péče o hodiny

23. zvoníci

Comments