Aktuality‎ > ‎

Ohlášky 13.10.2013

přidáno: 12. 10. 2013 21:29, autor: Tomas Svoboda
1.    Biřmování:
Děkuji všem, kdo se zúčastnili jakýmkoliv způsobem na přípravách na biřmování. Velké Pán Bůh zaplať za sebemenší přispění k tomu, aby tato chvíle pro biřmovance byla opravdu slavnostním vstupem do křesťanské dospělosti.

2.    Pastorační rada:
Ve volbách minulou neděli dosáhli kandidáti tohoto počtu hlasů:
Pavel Bednář 12
Anna Broulová 23
Luboš Hajas 31
Ondřej Kácha 10
Tomáš Koňařík 37
Tomáš Svoboda 23
David Nebeský 21
Členy pastorační rady se tedy stávají Tomáš Koňařík a Luboš Hajas. Další dva členy jmenuje administrátor farnosti, rada bude během měsíce představena a svolána ke svému prvnímu zasedání.
Bylo rozdáno 81 hlasovacích lístků, odevzdáno 80, platných 79 lístků.
Výsledky ověřila paní Nováková a paní Psohlavcová.

3.    Sbírka:
Minulou neděli bylo vybráno 3001,-Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

4.    Úmrtí
Minulý pátek zemřela paní Jindřiška Svobodová, která byla v naší farnosti půl roku v domově důchodců. Její památky jsme vzpomněli na páteční mši svaté, prosím, pomodlete se za ni, i když jste ji neznali.

5.    Vyučování náboženství
Škola stále ještě nestanovila nabídky hodin náboženství, buďte, prosím, trpěliví, Luboš Hajas se vám ozve, jakmile dostaneme termíny. Náboženství pro starší děti bude jako minulý rok v neděli odpoledne na faře.

Comments