Aktuality‎ > ‎

Ohlášky na 26. neděli v liturgickém mezidobí – 29. září 2013:

přidáno: 29. 9. 2013 9:13, autor: Tomas Svoboda
  1. za 14 dní, tj. 13. října se při mši svaté koná biřmování. Je třeba, aby se v pátek před touto nedělí, tj. 11.10. v 18 30 sešli biřmovanci na faře, kde dostanou pokyny o průběhu mše svaté, vyplní biřmovací lístky. Připomínám, že si mají zvolit biřmovací jméno a zajistit biřmovacího kmotra.

  2. příští týden při mši svaté se budou konat volby do pastorační rady. Kandidáti jsou představováni při každé nedělní mši svaté tři týdny předem. Při mši svaté dostanete hlasovací lístky, kde z kandidátů zaškrtnete dva, které byste chtěli mít v pastorační radě. Připomínám, že tato rada znamená především práci, je zřízena jako poradní orgán kněze a má mu pomáhat.

  3. sbírka z minulé neděle vynesla 2 512,- Kč,Pán Bůh zaplať dárcům.

  4. sbírka z této neděle je tzv. Svatováclavská, je určena na církevní školství

  5. na účet arcibiskupství bylo odesláno 5 000 korun jako záloha na fond solidarity. Zbytek bude zaplacen po vypracování daňového přiznání příští rok.

  6. mše svaté ve farnosti jsou jako obvykle: v pátek v 18 hodin a v neděli v 10 hodin

Comments