Aktuality‎ > ‎

Zasedání Pastorační rady farnosti Hostivice dne 9.11.2013

přidáno: 9. 11. 2013 23:30, autor: Tomas Svoboda   [ aktualizováno 24. 3. 2014 13:58 ]


Přítomni: pp. Badal, Koňařík, Hajas, Kácha, Nováková

Program:
1.    přivítání a informace o činnosti Rady
2.    volba předsedy Rady
3.    volba zástupce Rady do Ekonomické rady farnosti
4.    návrhy na nominace do Ekonomické rady
5.    Hostivické světélkování
6.    zábradlí u kostela
7.    advent a Vánoce
8.    informace o stavebních pracech
9.    kuchyňka ve farní místnosti
10.    péče o kostel, úklid, květiny, betlém apod.
11.    různé

ad 1: program jednomyslně schválen, noví členové přivítání, rozdán statut Rady

ad 2. předsedou Rady byl jednomyslně zvolen T. Koňařík

ad 3: zástupcem Rady byl jednomyslně zvolen L. Hajas

ad 4: byly projednány návrhy na nominace, členové farnosti zběhlí v účetnictví, auditování,právu

ad 5: 30. listopadu proběhne obvyklé Hostivické světélkování, zakončené v kostele koncertem. Při koncertu a po něm by byla vystavena některá historická vyšívaná paramenta.

Ad 6: letos byly za přispění arcidiecéze provedeny práce: snížení a renovace zdi u zahrady, buduje se chodba do střešní místnosti ze sádrokartonu, před Vánocemi dojde k obnově schodů a okenic, byl opatřen zdarma historický lustr do vstupní haly


Ad 7: p. Broulová opatří adventní věnec, Káchovi stromečky, Broulovi za pomoci členů Rady a dalších farníků instalují Betlém, doc.Svoboda cvičí půlnoční Rybovu mši.

Návrhy:
Roráty: v adventní pátky by mohly být nahrazeny večerní mše svaté ranními boráty v 6 30 hodin (odvoz dětí do škol) – administrátor projedná s varhaníkem a zpěváky

Koncert:
Návrh na adventní koncert, např. p.Kšica, projedná administrátor

Ad 9: kuchyňka stále ve stavu úvah, je třeba vzít v potaz zkušenosti s vlhkostí v pronajatém bytě, zajistí T. Koňařík

Ad 11:
a-    pronájem parkoviště: na pozemku, který farnost může získat v tzv. restitucích je provozováno parkoviště, předběžně Rada odsouhlasila jeho další pronájem
b-    v Hostivickém měsíčníku by měla být inzerována činnost farnosti, např. biblické hodiny – zajistí administrátor farnosti
c-    v Hostivickém měsíčníku nabídnout článek o adventu, Vánocích – jejich smyslu, s přehledem vánočních bohoslužeb.- zajistí administrátor farnosti.

V Hostivicích dne 9.1.2013 zapsal M.BadalComments