Biblické hodiny

Příští biblická hodina se bude konat v pátek 10. 1. Tématem bude stavba Babylónské věže a zmatení jazyků.

Biblické hodiny se konají na faře ve farní místnosti přibližně jednou za 2 týdny, vždy v pátek v 19 hodin. Zván je každý a není ttřeba se jakkoli přihlásit, stačí jen přijít.

Biblické hodiny v Hostivici nejsou společným čtením z Bible a proto není nutné, aby každý měl Bibli s sebou. Každé setkání začíná výkladem na předem ohlášené téma a po něm následuje diskuze případně odpovědi na dotazy. Pokud je tématem konkrétní biblický text, je vhodné si text přečíst předem. Datum a téma příští biblické hodiny je ohlášeno zde, ve farní emailové konferenci a samozřejmě i na vlastních setkáních.